Solnas Nämndemannaförening

Solnas nämndemannaförening 2023

Styrelsen

 • Ordförande

Jan Perers

jan.perers@gmail.com
070-668 90 31
 • Vice ordförande

Babak Ghorani

babak112@hotmail.com
070-791 61 43
 • Kassör

Claes Eliason

claes.eliason@gmail.com
072-214 54 85
 • Sekreterare

Anita Johansson

johansson.anita.k@gmail.com
073-042 05 60
 • Styrelseledamot

Barbro Kjellin

kjellinbarbro@gmail.com
070-390 87 37
 • Styrelseledamot

Kerstin Åsberg

kerstinasberg@telia.com
070 937 22 77
 • Styrelseledamot

Hugh Sindi

sindihugh@outlook.se
070 456 04 47
 • Ersättare

Leif Bergmark

leif.bergmark@telia.com
070 827 36 40
 • Revisor

Liselotte Claussnitzer

claussnitzer@telia.com
070-614 13 13
 • Revisor

Rolf Norén

rolf.0856430600@telia.com
070-313 86 20
 • Valberedning

Barbro Norgren Forsberg

Sammankallande
barbro4805@gmail.com
070-142 03 02
 • Valberedning

Niclas Bergquist

niclas.bergquist0@gmail.com
 • Valberedning

Kerstin Höök

kerhook@gmail.com
073 312 14 70
 • Valberedning

Oiva Kaarela

oivakaarela@gmail.com
070-435 30 64

Endast för administratörer