Solnas Nämndemannaförening

Solnas nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Jan Perers

jan.perers@gmail.com
070-668 90 31
  • Vice ordförande

Babak Ghorani

babak112@hotmail.com
070-791 61 43
  • Kassör

Claes Eliason

claes.eliason@gmail.com
072-214 54 85
  • Sekreterare

Anita Johansson

johansson.anita.k@gmail.com
073-042 05 60
  • Ledamot

Barbro Kjellin

kjellinbarbro@gmail.com
070-390 87 37
  • Ledamot

Britt-Mari Sanghera

brittis2011@hotmail.com
076-264 86 69
  • Ledamot

Claes Eliason

claes.eliason@gmail.com
072-214 54 85
  • Ersättare

Laila Leymann

laila.leymann@live.se
076-767 76 36
  • Ersättare

Åke Nordström

nordstrom.ake@telia.com
070-751 45 16

Revisorer

Liselotte Claussnitzer

claussnitzer@telia.com
070-614 13 13

Ulf Schumecz

ulf.schumecz@gmail.com
070-285 01 63

Valberedning

Barbro Norgren Forsberg, sammankallande

barbro4805@gmail.com
070-142 03 02

Birgitta Göransson

birgitta.m.goransson@gmail.com
070-402 54 74

Oiva Kaarela

oivakaarela@gmail.com
070-435 30 64

Charlotte Woge

tella@glocalnet.net
073-344 17 70

Endast för administratörer