Solnas Nämndemannaförening

Bli medlem

Nämndemannaföreningen hälsar alla nya och gamla medlemmar välkomna till våra möten.

Glöm inte betala medlemsavgiften 200 kr till postgiro 21 14 44-5. Ange namn och helst mailadress för vi vill aktualisera vårt medlemsregister. 100 kr betalar tidigare nämndemän vid tingsrätten samt de nämndemän som betalar full avgift i NRF vid annan rätt.

Endast för administratörer